Huisregels


▪ De gebruikelijke huisregels van Fitlife Dennenmarken gelden te allen tijde.
▪ Instructies van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
▪ Toegang tot de club geschiedt uitsluitend met uw persoonlijke clubcard. Indien u deze niet bij u heeft,
verzoeken wij u vriendelijk, u te melden bij de receptionist(e).
▪ Introducés dienen te allen tijde op afspraak de club te bezoeken.
▪ Gedraag u netjes en vermijd overlast.
▪ Gebruik van de lockers is verplicht.
▪ Draag schoon schoeisel, alleen binnen sportschoenen zijn toegestaan.
▪ Draag gepaste kleding (shirtjes sluitend aan de oksels en hals).
▪ Leg altijd een handdoek op de toestellen en matten.
▪ Maak te allen tijde het door u gebruikte toestel schoon.
▪ Losse gewichten na gebruik opruimen.
▪ Gebruik op de sportvloeren uitsluitend afsluitbare, plastic flesjes of bidons.
▪ Volg het huisreglement bij onze sauna op zoals aangegeven in de betreffende ruimtes.
▪ Gelieve uw auto te parkeren binnen de daartoe bestemde parkeervakken.
▪ Roken, drugs- en/of alcoholgebruik in het gebouw zijn verboden.
▪ Dennenmarken stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of het zoek raken, beschadigen of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
▪ Bij vragen of klachten dient u zich te wenden tot de dienstdoende leidinggevende.