Blub NIEUWS !!!


NIEUWS ZWEMVEILIGHEID!
                                                                                                                            
Blub-Club Dennenmarken en de ENVOZ

De afgelopen week heeft NPZ/NRZ aangekondigd dat de Nationale Norm Zwemveiligheid, een wijziging in de diploma’s, per 1 januari 2018 wordt doorgevoerd. De wijzigingen bestaan uit survival elementen die aan de ABC-lijn zijn toegevoegd om Nederland zwemveiliger te maken.

Maar….ENVOZ heeft al sedert 2014 de survival elementen in haar ABC diploma’s opgenomen! 
Nederland is een waterland en de praktijk wijst de afgelopen jaren uit dat wij niet zonder een stukje extra veiligheid, in de vorm van survivalelementen, kunnen. Dat nu deze norm ruim drie jaar na de aanpassingen van de ENVOZ wordt doorgevoerd, zien wij als zwemschool als een bevestiging van ons vroegtijdige inzicht dat je in Nederland niet om extra survival elementen in de basis ABC-eisen heen kunt.     

Door samenwerking met de ENVOZ zijn we er trots op als Blub-Club Dennenmarken dat de inhoud van onze lessen en de exameneisen al geruime tijd aansluiten bij vaardigheden die nodig zijn om je te kunnen redden en veilig te recreëren in het water. Zwemveilig zijn is het allerbelangrijkste!