Overlevingscursus


''Laat het mij horen en ik vergeet het 
Laat het mij zien en ik zal het onthouden 
Laat het mij ervaren en ik zal het mij eigen maken'' 
Filosoof Aristoteles

Kinderen vanaf 3.5 jaar kunnen een overlevingscursus volgen. Het overlevingsvestje wordt beschikbaar gesteld door Dennenmarken.

Lesinhoud 
 • Aanleren gedragingen (''Wat is veilig en hoe moet ik me gedragen in de buurt van water?") 
 • Aanbod m.b.t. overleven
 • Aanbod m.b.t. spel om de watergewenning te stimuleren  
 • Aanbod m.b.t. zwemvaardigheden
 • Positieve afsluiten d.m.v. spel                         
Einddoelstellingen  
Kinderen bekend maken met water: Het plezier, het gevaar, hoe een kind zich veilig dient te gedragen. Deze aspecten komen allemaal aan bod terwijl de kinderen verschillende aspecten oefenen. Het accent ligt op de zelfzedzaamheid en het overleven. 

Overleven 1 kind “valt” in water van lage kant (bijvoorbeeld van de mat) draait zich op de rug, roept om hulp, beweegt zich naar de lage kant, klimt er zelfstandig uit (weer op de mat).
Overleven 2 idem als cursus 1 maar nu gekleed in de kledingeisen van diploma A en aan de iets verhoogde kant 
Overleven 3 idem als overleven 2 maar nu met kledingeisen van diploma c en aan de verhoogde kant

Gezien de jonge leeftijd wordt alles zo speels mogelijk aangeboden. Het spel blijft ten alle tijden ten diensten staan van de doelstelling. Spel is een middel om de doelstellingen te bereiken. Het aanbod zal zo vooruitstrevend mogelijk zijn. Stel de voor het individuele kind zo hoog mogelijk haalbare doelen. Kinderen kunnen heel veel bereiken als zij positief benaderd en gestimuleerd worden.

Overige informatie: 
 • de eerste les is een proefles, kosteloos en vrijblijvend.
 • er zwemmen maximaal 3 kinderen bij 1 instructeur
 • ouders mogen elke les volgen op de bank in de zwembadhal
 • de cursus omvat 12 lessen van 45 minuten, bij absentie mogen er maximaal 2 lessen worden ingehaald
 • de cursus wordt gegeven op vrijdag (13.00 uur) 
 • aan het einde van de cursus krijgen de kinderen een overlevingsdiploma
Prijzen 2016/2017
Overlevingszwemmen (cursus van 3 maanden) € 89,95 per maand
*Het is mogelijk 3 cursussen achter elkaar te volgen. 
*Per afgesloten contract brengen wij € 25.00 administratiekosten in rekening.  

Voor meer informatie en/of het plaatsen van uw kind op de wachtlijst (kosteloos en vrijblijvend) kunt u het aanmeldformulier invullen en verzenden. U wordt dan door de coördinator gemaild.